Coronamaatregelen

01-06-2020 08:50

Ook wij houden ons streng aan de maatregelen van het RIVM om de verspreiding van het
Coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. Dat zorgt misschien voor wat
ongezellige regels, maar de gezondheid staat hierbij voorop! Samen worden we
Corona de baas!

· Wij geven geen handen en vragen u zo veel mogelijk 1,5 meter afstand te houden.

· Wij willen u vragen de stoelen te laten staan om de afstand te waarborgen.

· Wij schenken helaas geen koffie of thee zo lang de 1,5 meter afstand regel geldt.
Het staat u vrij om zelf een waterfles mee te nemen en deze te vullen aan onze
kraan.

· Tijdens het wegen is 1,5 meter afstand lastig te waarborgen. Wij vragen u om tijdens
deze momenten instructies van het personeel zorgvuldig op te volgen. Voor het
wegen met BIA (vetpercentage etc.) is het ontsmetten van de handen (door de cliënt)
verplicht.

· De diëtist last zelf extra schoonmaakmomenten in. Het kan hierdoor zijn dat uw
afspraak een kwartiertje wordt verschoven (eerder of later). Controleer daarom
goed uw mail en smsbericht voor de definitieve tijd. Kom op tijd, maar zeker
niet te laat!

· Middelomtrekken en huidplooimetingen worden tot nader orde niet uitgevoerd.

· Heeft u last van verkoudheidsklachten of koorts? Dan kan de afspraak helaas niet doorgaan.
Indien u 's ochtends voor 9 uur de afspraak afzegt (telefonisch, mail,
voicemail of WhatsApp) zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Als u
naar de praktijk komt met deze klachten, behouden wij ons het recht voor de
afspraak alsnog niet door te laten gaan. De afspraak zal dan wel gefactureerd
worden.

· Normaal gesproken is het geen enkel probleem als u uw kind(eren) of hond(en) meeneemt,
maar wij willen u vragen dit voorlopig zo veel mogelijk te vermijden.

· 1 persoon per afspraak, tenzij vooraf schriftelijk anders afgesproken. Voor
kinderen onder de 16 mag er 1 ouder, voogd of begeleider mee. Ook als de cliënt
hulpbehoevend is wegens een beperking mag er een begeleider mee.

· Vragen staat vrij! Zijn er dingen onduidelijk, of heb je twijfel? App naar 06-53763634
(Esmee) en dan helpt ze je graag verder!